Fotograaf: Dorpskerk Peize
Monument

Dorpskerk Peize

In de Dorpskerk is een schilderijenexpositie van Anneke Hoes

Adres

Kerkstraat 2, Peize

Achtergrond informatie uitklap icoon

Het kerkgebouw bestaat uit twee gedeelten, het schip en het koor, dat zoals bij alle oude kerken naar het oosten gericht staat. Het schip is het oudst, vermoedelijk uit het midden van de 13e eeuw. Deze datering berust op de grootte van de gebruikte kloostermoppen en op de vorm van de ramen. De ramen hebben aan de buitenzijde ronde romaanse bogen en aan de binnenzijde flauwe gotische spitsbogen. Bij de bouw van de kerk zijn voor de fundering zware veldkeien gebruikt. De kerk is gewijd aan Johannes de Doper.

Het oudste gedeelte van het dorp Peize is gelegen op een zandrug. Een hoge plaats op deze zandrug is nog weer opgehoogd en daarop is de kerk gebouwd. Op de plaats van de ringmuur om de kerkhof was eerder een gracht. Tot 1828 zijn in en om de kerk Peizenaren begraven. Begraven binnen in de kerk kostte geld en was dan ook voorbehouden aan de elite. In 1930 zijn de graven rondom de kerk geruimd.

De kostbaarste onderdelen van de inventaris van het schip zijn de doopvont van Bentheimer zandsteen, even oud als de kerk zelf, het orgel en een zilveren Avondmaalsbeker uit 1641. De eikenhouten preekstoel is in 1751 gemaakt door Jan Dieters Brugma uit Groningen. Deze heeft ook de kansels in Usquert en Zandeweer gemaakt. De kuip is zeshoekig, heeft een bollend, fors gesneden fries en panelen met lijstjes. Zowel onderaan de preekstoel als op het klankbord bevindt zich een eikelknop. De cartouche met baretknop tussen hemel en preekstoel is van Comelis Kooistra (1712-1796), bekend beeldsnijder uit Groningen.

Deel dit monument

Adres

Kerkstraat 2, Peize

Openingstijden

Bezoek de website voor meer informatie over openingstijden

Achtergrond informatie

Type monument:
Religieus erfgoed
Oorspronkelijke functie:
Kerk
Bouwperiode:
14de eeuw
Huidige functie:
Kerk
Monument status:
Rijksmonument
bekijk alle monumenten in
Peize