Monument

Friedesse Molen

Za
Zo

Adres

Friedessemolen 1, Neer

Openingstijden

za 11 sep. 11:00 - 16:00
zo 12 sep. 11:00 - 16:00

Achtergrond informatie uitklap icoon

Watermolen met wolfsdak op de Neerbeek annex molenhuis/woning met zadeldak tussen gezwenkte gevels. Ankerjaartal 1717. Wagenpoort in de zijmuuur van het molenhuis. De geschiedenis van deze molen gaat terug tot het midden van de 14e eeuw. De oudste vermelding is van 13 januari 1343. Op deze dag schenken de abdis en dekanes van de abdij van Thorn een hofstad, gelegen bij de Cnoupsmolen, in erfpacht aan Westken Christiaanszoon, molenaar te Neer. Drie jaar later, op 13 januari 1346, berichten de schepenen van Neer aan de abdij te Thorn dat Vestkinus, zoon van Christianus Multor (molenaar), de molen in erfpacht neemt en op een nabijgelegen open plaats een huis zal bouwen ter waarde van tien Barbantse marken. Het huis en de molen zullen tot onderpand dienen van de pacht en de cijns. Christianus wordt niet met zijn familienaam genoemd maar met zijn beroep als molenaar. Het kapittel van Thorn zal de cijnsplichtigen van hoeven in Neer die in het bezit zijn van de abdij van Thorn, onder andere de Bergerhoeve en de Bilzerhoeve, aanmanen tot maaldwang, dat wil zeggen dat zij verplicht waren hun granen op de Cnoupsmolen te laten malen. We weten dat rond 1620 de molen in het bezit is van Dirck Cnops en de molen reeds in 1343 Cnoupsmolen heet. Dit zou kunnen betekenen dat de familienaam van Christianus en Westken waarschijnlijk Cnops of Cnoups was en ze de molen dus naar hun achternaam noemden. Na 300 jaren in het bezit te zijn geweest van de familie Cnops komt de molen rond 1620 door huwelijk in het bezit van de familie Aquarius. De molen is dan nog steeds een erfleen van de abdij van Thorn. Want op 21 november 1659 verklaart het kapittel van Thorn in het bezit te zijn van de Cnoupsmolen. De maaldwang bestaat dan nog steeds. In 1680 breidt Steven Aquarius de molen, die een meelmolen is, uit met een volmolen. Vijftien jaar later, in 1695, komt de molen in het bezit van Godefridus Tobben aan wie ze haar huidige naam heeft ontleend: de molen van Friedus of Friedesse molen. In een accoord van 10 oktober 1704 tussen de gemeente Neer en Godefridus Tobben is sprake van ‘een plaetsken omtrent de Knopsmoelen’. De huidige gebouwen dateren getuige het ankerjaartal uit 1717 en zijn gerealiseerd door Godefridus Tobben, die in 1757 overlijdt. De molen blijft tot 1874 eigendom van de familie Tobben als Margaretha Tobben, gehuwd met Sibert Geenen, overlijdt. Eigenaar wordt dan Peter Theelen, gehuwd met Elisabeth Geenen, een dochter van Margaretha en Sibert. Achtereenvolgens komt de molen nog in het bezit van de families Vennekens, Schippers en Stekelenburg. In al die jaren hebben de eigenaren steeds vernieuwingen aan de molen aangebracht en met overheden strijd gevoerd om de belangen van de molen te verdedigen. In 1958 werd het molenbedrijf door de toenmalige eigenaar Alfons van Stekelenburg gestopt en de molen stilgelegd. De eigenlijke aanslag werd echter gepleegd door het Waterschap Midden Limburg dat in 1962 bij de kanalisatie van de Neerbeek het stuw- en sluiswerk afbrak: een nog steeds onbegrepen en onnodige aanslag. Gelukkig is dank zij burgerinitiatieven, de Limburgse Molenstichting en de Initiatiefgroep Friedessemolen de molen weer in zijn oude luister hersteld. Na een grondige restauratie werd ze op vrijdag 19 juli 2002 op feestelijk wijze en met gepast ceremonieel door de Gouverneur van de provincie Limburg heropend en weer aan de burgers van Neer en van ver daarbuiten terug gegeven.

Naast de molen vindt u ook het Molenhuis dat in 2018 gerestaureerd is. In het molenhuis is een restaurant gevestigd.

Zie ook het totale programma van Neer

Mijn monument is jouw monument

Deel dit monument

Adres

Friedessemolen 1, Neer

Openingstijden

za 11 sep. 11:00 - 16:00
zo 12 sep. 11:00 - 16:00

Achtergrond informatie

Type monument:
Molen
bekijk alle monumenten in
Neer
Instagram
Hashtag #