Monument

Grote Kerk

Thema
Za
Zo

Adres

Oude Markt 32, Enschede

Openingstijden

za 14 sep. 10:00 - 13:00
zo 15 sep. 10:00 - 17:00

De Grote Kerk is ontstaan uit een eenbeukige romaanse kerk van rond 1200, waarvan de noordmuur nog grotendeels over is. In 1480 is de kerk zuid- en oostwaarts vergroot tot tweebeukige hallenkerk met driezijdig gesloten koor. In 1842 is de kerk verbouwd tot een zaalruimte door het uitbreken van zuilen, bogen en gewelven en het samentrekken van de beide koorsluitingen. Bij het herstel na de brand van 1862 zijn de smalle spitsboogvensters vervangen door brede rondboogvensters. Het geheel is in zandsteen opgetrokken.

In 1892 heeft de firma Van Dam te Leeuwarden het orgel vervaardigd met 39 registers, verdeeld over Hoofdwerk, Positief, Bovenwerk en Pedaal. In 1953 heeft orgelmaker Flentrop een vijftal registers vervangen en het mechaniek voor een deel vernieuwd. Dit orgel mag worden beschouwd als het laatste grote instrument dat de firma Van Dam (1785 tot circa 1900) op klassieke wijze heeft vervaardigd. Het instrument is gevat in een houten kast en voorzien van een 19e eeuwse gesneden ornamentatie met klassieke motieven.

Tegen het midden van de 13e eeuw werd de zware laat-romaanse zandstenen toren aan de kerk toegevoegd. In 1480, bij de vergroting van de kerk, is deze verhoogd. Bij het herstel na de brand van 1862 kreeg de toren een achtkantige lantaarn, die bij de restauratie in 1926-1928 plaats maakte voor de huidige spits, terwijl de onderbouw grotendeels vernieuwd werd.

Deel dit monument

Adres

Oude Markt 32, Enschede

Openingstijden

za 14 sep. 10:00 - 13:00
zo 15 sep. 10:00 - 17:00
bekijk alle monumenten in
Enschede
Instagram
Hashtag #