Monument

Monstersche Sluis

Adres

Hoogstraat 60, Maassluis

Achtergrond informatie uitklap icoon

Welkom op de plek waar Maassluis haar bestaan aan ontleent! Begonnen als Maeslandsluys rond 1340, is dit een van de meest historische plekken in Maassluis. Hier is het de moeite waard om even in alle richtingen te kijken: over de Vlieten richting Delft, aan de andere zijde van de sluis de havenkom en Schanseiland (met de Groote Kerk). Bovenop de sluis bevind je je op de dijk die de directe aanleiding was voor de aanleg van de sluis. Aan de ene zijde de Noorddijk, aan de andere zijde de Hoogstraat en Zuiddijk. De sluis is lange tijd buiten gebruik geweest, afgedamd met een kleikist. Sinds 2018 is de Monstersche Sluis weer in gebruik als werkende sluis.

De Monstersche Sluis was in 1334 nog een lucht (gat) in de Maasdijk. Deze sluis is waarschijnlijk kort voor 1334 gebouwd en is drie maal grondig verbouwd: in 1559, 1602 en 1889. De sluis is gebouwd als spui- of uitwateringssluis. In 1602 is de sluis in opdracht van de Gemeente Monster als spuisluis verbouwd.

In 1732 liet de bekende Maassluizer Govert van Wijn nieuwe stenen trappen op de Monstersche sluis maken, zodat ‘de bewoners der huizen binnendijks gemakkelijk op den hoogen Maasdijk kunnen klimmen’. Bij de restauratie van 1889 is de sluis omgebouwd tot schutsluis. Kleine (tuinders)schepen konden nu van de vliet naar de haven en omgekeerd. Ook werden nog weinig schepen geschut. In 1972 verleende Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland toestemming om de Monstersche Sluis af te sluiten voor de scheepvaart. Aan de vlietzijde van de sluis werd een kleikist aangebracht om verzilting van de boezem door lekkage van brak water uit de haven te voorkomen.

Sinds 2007 heeft het bestuur van de stichting Monstersche Sluis, zich ingezet om de Monstersche Sluis, een Rijksmonument, weer in ere hersteld te krijgen. In 2018 is het dan eindelijk gelukt, de sluis is volledig gerestaureerd, getest en klaar om in gebruik te worden genomen. Op 1 september 2018 is onder grote belangstelling, door de commissaris van de koning van de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit, de sluis officieel geopend en gaan na 46 jaar de eerste boten weer door de in ere herstelde Monstersche Sluis.

 

Deel dit monument

Adres

Hoogstraat 60, Maassluis

Achtergrond informatie

Type monument:
Industrieel erfgoed
Oorspronkelijke functie:
Uitwateringssluis, later schutsluis
Huidige functie:
Buiten gebruik
bekijk alle monumenten in
Maassluis
Instagram
Hashtag #