Fotograaf: Gerhard Hof
Monument

RK Kerk en Pastorie van O.L.V. Tenhemelopneming

Programma
Za
Kerk en pastorie met een rijke geschiedenis. Interieur pastorie in Lodewijk de XVI de-stijl: gang met stucwerk en een kamer met linnen wandbespanningen, waarop landschappen, gesneden deuromlijsting en deur met dessus-de-porte.

Adres

Voorstraat 25, Kockengen

Openingstijden

za 9 sep. 11:00 - 16:00

Achtergrondinformatie uitklap icoon

De Noord-Nederlandse Republiek was officieel protestants. Theoretisch mocht het katholicisme er niet bestaan. De katholieken bevonden zich in een trieste minderwaardigheidspositie. Na de Franse Revolutie (1789), die de gelijkberechtiging bracht, moest bij de katholieken het besef dat zij evenveel betekenden als hun protestantse landgenoten nog wakker worden geschud.

Tussen twee parallelle watergangen, de Heicop, die uitkomt op de Vecht, en de Bijleveld die loost in de Amstel, ontstond rond 1100 het dorp Kockengen.

Bewoners zijn er in en rond Kockengen pas te vinden in de elfde en twaalfde eeuw, toen vanuit de Vechtstreek de ontginning van dit moerassige en ontoegankelijke land ter hand werd genomen. Vanuit Oucoop ging het naar Demmeric of Denemarc, Nieuwer Ter Aa, Kortrijk en Gieltjesdorp, dan nog verder oostwaarts naar Portengen en tenslotte naar de polders Spengen en Kockengen

Sinds die tijd is ook een parochie in Kockengen gevestigd. De laatgotische kerk, nu Nederlands Hervormd, dateert uit de periode 1475-1500. Zij vertoont resten van een eerder, lager gelegen schip en een oudere sacristie. Boven de ingang van de toren van deze kerk is het wapen te zien van Johan van Zuylen van de Haar, die ambachtsheer was van Kockengen en patroon van de kerk.

Zo is geschiedenis van de regio vanaf de vroege Middeleeuwen tot heden bijna naadloos verweven met die van een parochie, gelegen In een uitgestrekt landschap van weiden, sloten en smalle wegen.

Na de invoering van de Hervorming in 1580 werd de katholieke godsdienst verboden. De komst van de eerste predikant naar Kockengen in 1606, was de kerk al in andere handen overgegaan. De Mariaverering en de daarmee verbonden vrome praktijken werden nog op tamelijk ruime schaal gevierd. Kockengen was in die tijd ook een bedevaartplaats, en wel ter ere van de patroon van de parochie, Onze LieveVrouw Tenhemelopneming. Dit tot ergernis van de calvinisten.

Op 11 december 1852 werd een statie Kockengen opgericht. In de haastig ingerichte noodkerk, de stal bij het herenhuis dat in 1844 als beoogde pastorie was aangekocht, kon in de Kerstnacht van 1852 voor het eerst de mis worden opgedragen.

In 1854 werd achter de pastorie, dus buiten het straatzicht, een nieuwe kerk gebouwd in de toen gebruikelijke “Waterstaatstijl”, zo genoemd naar het ministerie dat de ontwerpen voor kerkgebouwen moest goedkeuren. Pastorie is op de lijst geplaatst vanwege het interieur: Inwendig een gang met stucwerk en een kamer met linnen wandbespanningen, waarop landschappen, gesneden deuromlijsting en deur met dessus-de-porte, alles in Lodewijk XVI-vormen.

In 1952 vierde de parochie van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Kockengen haar honderdjarig bestaan.

Deel dit monument

Adres

Voorstraat 25, Kockengen

Openingstijden

za 9 sep. 11:00 - 16:00

Achtergrondinformatie

Type monument:
Religieus erfgoed
Oorspronkelijke functie:
Religieuze diensten
Architect:
W.J. van Vogelpoel
Bouwperiode:
1854
Huidige functie:
Religieuze diensten
Monument status:
Rijksmonument
bekijk alle monumenten in
Kockengen