Monument

Sint Anthony Gasthuis

Za
Fototentoonstelling 'Toen en nu'

Adres

Rademarkt 29, Groningen

Openingstijden

za 14 sep. 10:00 - 18:00

Het Sint Anthony Gasthuis is gesticht in 1517 in opdracht van het Groninger stadsbestuur. Het gasthuis is genoemd naar Antonius van Padua, volgeling van Franciscus van Assisi. In de periode 1589 tot 1844 werden in het gasthuis geesteszieken verzorgd. De straatnaam van de achter het hofje gelegen Dolhuisgang herinnert nog aan deze periode.

——————————————————————————————

Twee middeleeuwse gasthuizen in Groningen, het Sint Anthony Gasthuis aan de Rademarkt en het Pelstergasthuis in de Pelsterstraat vieren dit jaar een jubileum. Het Sint Anthony Gasthuis bestaat 500 jaar en het Pelstergasthuis 750 jaar. Beide gasthuizen zijn opengesteld op Monumentendag, zaterdag 9 september.

Het Pelstergasthuis is het oudste gasthuis van Groningen. Het wordt onder de naam Heiligen Geest Gasthuis voor het eerst vermeld in 1267 in een pauselijke bul in dat jaar over de wijding van een kerkhof bij het gasthuis. Het Sint Anthony Gasthuis is in 1517 gesticht in opdracht van het Groninger Stadsbestuur.
Beide gasthuizen hadden in de middeleeuwen de taak zieken en armen te verzorgen. In het Pelstergasthuis werden ook pelgrims opgevangen. Vanaf de 17de eeuw woonden in de gasthuizen burgers die zich voor de rest van hun leven inkochten. In het Sint Anthony Gasthuis werden in de periode 1589 tot 1844 ook geesteszieken verzorgd. De straatnaam van de achter het hofje gelegen Dolhuisgang herinnert nog aan deze periode. In de 20ste eeuw werden bewoners van de gasthuizen gewone huurders. Beide gasthuizen zijn rijksmonument.

De geschiedenis van de gasthuizen zijn ter gelegenheid van deze jubilea vastgelegd in twee fraaie en rijk geïllustreerde boeken:
M. Hillenga e.a. ‘Tot hulp en troost’ Het Heiligen Geest Gasthuis in Groningen (2016).
Beno Hofman. ‘Sint Anthony Gasthuis 1517 – 2017; vijf eeuwen geborgenheid’ (2017).

Deel dit monument

Adres

Rademarkt 29, Groningen

Openingstijden

za 14 sep. 10:00 - 18:00
bekijk alle monumenten in
Groningen
Instagram
Hashtag #OMDGroningen19