Monument

Sint-Bavo Kerk

Za
2 activiteiten

Adres

Leidseweg 4, Oud Ade

Openingstijden

za 14 sep. 10:30 - 16:00

De Sint-Bavo kerk is een rooms-katholieke kerk aan de Leidseweg 4 in Oud Ade. De kerk werd gebouwd op de plaats van een kerk uit 1845 van Theo Molkenboer, die al na twee decennia vervallen bleek te zijn. De architect van de nieuwe kerk was Herman Jan van den Brink.

Hij ontwierp een eenbeukige kerk in neo-Romaanse stijl, met boven de ingang een half-ingebouwde toren. Met hardstenen plint opgetrokken in baksteen op een vijf traveeën tellende eenbeukige plattegrond met smaller, zevenzijdig gesloten koor en een ingebouwde fronttoren met twee arkeltorens terzijden onder samenstel van met leien gedekte zadel-, schild- en spitsdaken. De gevels zijn rondom voorzien van rondboogvensters met natuurstenen onderverdeling en onderdorpels, alsmede van spaarvelden, boogfriezen en muizetandlijsten, deels met natuurstenen blokaccenten.

 

Unieke details

De voorgevel bevat de ingangspartij – met hardstenen stoep, dubbele deuren, romaniserende omlijsting en rondboogvormig bovenlicht – in het midden, waarboven een tweelicht met romaniserende zuilen en een roosvenster; de toren bevat verder rondom telkens twee galmgaten en een wijzerplaat, met vergulde wijzers en cijfers, en wordt bekroond door een achtzijdige spits met sierlijk gesmeed torenkruis.

De beide zijgevels bevatten elk twee lichtrisalerende dwarspartijen, voorzien van twee vensters met driespanomlijsting en een roosvenster, in de tussenliggende traveeën telkens een gecombineerd tweelicht met roosvenster.

 

Onlangs opgeknapt

De kerk werd met kerstmis 1868 in gebruik genomen en werd op 9 september 1869 geconsacreerd. In 2016/2017 is een groot deel van de buitenkant van de kerk opgeknapt. De Sint-Bavo kerk is een van de weinige kerken van Van den Brink die nog bestaat. Zowel het exterieur als het interieur is grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. De kerk is tot op heden in gebruik bij de parochiekern Sint Bavo, die tegenwoordig onder de parochie H.Fanciscus valt.

OMD 2019

In 2019 bestaat de Sint-Bavo kerk 150 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is er een unieke tentoonstelling van foto’s en beschrijvingen van alle oud-pastoors.

Lees meer over het programma van de Open Monumentendagen in Kaag en Braassem op www.rondomkaagenbraassem.nl.

Deel dit monument

Adres

Leidseweg 4, Oud Ade

Openingstijden

za 14 sep. 10:30 - 16:00
bekijk alle monumenten in
Oud Ade
Instagram
Hashtag #OMD2019 #KaagenBraassem