Monument
Comité Oirschot

Sint-Petrusbasiliek

Adres

Markt 2, Oirschot

Van het huidige kerkgebouw is de bouw begonnen in 1492, nadat een voorganger daterende uit 1268 was afgebrand. De kerk werd voltooid omstreeks 1515.
Het gebouw werd opgetrokken uit baksteen met banden en blokken van tufsteen; deze stijl wordt de Kempische gotiek genoemd. Klassiek gotische kenmerken zijn de hoge spitsboogvensters, de zuilenrijen en de indeling met een driebeukig schip, een dwarspand, een westtoren, een koor met een omgang en drie straalkapellen. Op de hoeken van de dwarsbeuk en het priesterkoor bouwde men de sacristie en de kapittelkamer, met daarboven de Latijnse school.

Tijdens OMD is de kerk op zondag de gehele middag geopend.

U kunt ook de toren beklimmen. Boven in de toren geniet u van het uitzicht. Bij helder weer ziet u de contouren van Eindhoven, Tilburg en Den Bosch. In het portaal onder de toren, kunt u zich hiervoor aanmelden. Wees er snel bij: de capaciteit is beperkt en : vol=vol!

Deel dit monument

Adres

Markt 2, Oirschot
bekijk alle monumenten in
Oirschot
Instagram
Hashtag #