Monument

’t Nijkerkje

Za
Zo

Adres

Radsweg 11, Oosteinde

Openingstijden

za 10 sep. 11:00 - 17:00
zo 11 sep. 13:00 - 17:00

Achtergrond informatie uitklap icoon

’t Nijkerkje is in 1846 gebouwd als eenvoudige waterstaatskerk. De reden was het gereedkomen van de Oostpolder, waardoor een grote groep kerkgangers erg lang onderweg was naar de kerk van Uithuizermeeden. Omdat het niet haalbaar was zowel een kerk in Roodeschool als in Oudeschip te bouwen, werd het gebouw tussen die beide dorpen in geprojecteerd. Van een dorp Oosteinde was nog geen sprake, er stonden in de buurt vijf boerderijen en twee huizen. Pas vanaf 1850 werden er meer huizen gebouwd, zowel voor neringdoenden als molenaar, bakker, schoenmaker, timmerman en caféhouder, als voor arbeiders. De grond voor de huizen kochten ze van de kerk, de eigenaar/koper werd beklemde meier, die om midwinter een paar gulden huur aan de kerk moest betalen. Omdat de kerk in Uithuizermeeden de ‘oude’ kerk was, werd die aan de Radsweg het Nijkerkje genoemd. Het dorp Oosteinde heette tot het midden van de twintigste eeuw daarom ook Niekerkje of Nieuwkerkje. In 1913 was de kerk te klein voor de schare kerkgangers en werd aan de noordzijde een vleugel bijgebouwd. Het aantal zitplaatsen ging van 230 naar 400. Het nieuwe interieur was modern van opzet met een podium als liturgisch centrum. Ook werd toen de zogenaamde leerkamer – de vergaderruimte van de kerkenraad en catechiseerlokaal – gebouwd. Aan een van de wanden hiervan is door de Stichting in beeld gebracht hoe de landaanwinning aan de kust sinds de Romeinse tijd heeft plaatsgevonden. Duidelijk is dat de kerk middenin de voormalige Fivelboezem staat. Het gebied heette hier vroeger niet voor niks Buitendijks. De kerk bleef tot 2010 in gebruik bij de Nederlands Hervormde Gemeente en wordt sinds 2012 beheerd door de Stichting Behoud ’t Nijkerkje. Gelijktijdig met de kerk werd het kerkhof aangelegd dat naderhand enkele malen werd vergroot. De ook in 1846 gebouwde pastorie is in 1963 vervangen door een moderner exemplaar. In de kerk werd in 1874 door Van Oeckelen een orgel geplaatst. Toen in 1921 elektriciteit werd aangelegd kwam er een motor voor de windvoorziening. De originele trapinrichting van de blaasbalg, die voorheen door menskracht werd bediend , is nog aanwezig.

Deel dit monument

Adres

Radsweg 11, Oosteinde

Openingstijden

za 10 sep. 11:00 - 17:00
zo 11 sep. 13:00 - 17:00

Achtergrond informatie

Type monument:
Religieus erfgoed
Oorspronkelijke functie:
Kerk
Bouwperiode:
1846
Huidige functie:
Culturele ontmoetingsplaats
Monument status:
Gemeentelijk monument
bekijk alle monumenten in
Oosteinde