Monument

Waardhuis Overwaard

Za

Adres

Molenstraat 238, Kinderdijk

Openingstijden

za 9 sep. 10:00 - 16:30
Reserveren...

Achtergrondinformatie uitklap icoon

Een polderhuis, daterend uit 1648, waarvan de voorzijde vernieuwd in 1918. De achterzijde heeft hoge vensters met klassicistische frontons; aan de voorzijde een renaissance-poortje met gebeeldhouwde wapens en gebogen fronton, 1644. (beschrijving monumentenregister RCE)  De naastgelegen schuur staat op een ouder gemetselde onderbouw, mogelijk XVI.

Het pand is nog steeds in eigendom van het Waterschap. Met de verbreding van de dijk is de voorgevel een aantal meter naar achter geplaatst.

In 1913 werden de wapenschilden, die ook nu nog te zien zijn boven de voordeur midden in het pand, herontdekt.

In 1918, vijf jaar na de herontdekking van de wapenschilden, vond een grote verbouwing van het huis plaats. Het I7de-eeuwse poortje werd in de nieuwe voorgevel herplaatst.

Wapenstenen uit de oude sluizen zijn in aparte muurtjes ingemetseld.

Levend Erfgoed

Waterschap Rivierenland viert dat het 750 jaar bestaat en daarom openen we dit jaar meer monumenten dan ooit.

We zetten onze rijke ervaring in voor de toekomst. Ons werk aan sterke dijken, schoon en voldoende water gaat door.

Het waterbeheer is springlevend en levert een bijdrage aan het bewoonbaar houden van onze woonomgeving.

Het Waardhuis is meer dan een historisch monument, het wordt nog steeds gebruikt door het waterschap en de SWEK.

www.waterschaprivierenland.nl/750jaar

Het rijksmonument uit 1648 is vrijwel nooit open voor publiek.

Het vergadergebouw van de Overwaard, naast de Elshoutsluis in de Lekdijk, is het laatste historische bestuursgebouw van het waterschap. Heemraden en dijkgraven overlegden en overnachtten er. Het authentieke interieur is grotendeels intact, inclusief een bijzondere verzameling gegraveerde glazen en hensbekers. Waterschap Rivierenland gebruikte de vergaderzaal, met uitzicht over de beroemde boezems en molens van Kinderdijk, nog incidenteel voor ontvangsten.

Deel dit monument

Adres

Molenstraat 238, Kinderdijk

Openingstijden

za 9 sep. 10:00 - 16:30
Reserveren

Achtergrondinformatie

Type monument:
Industrieel erfgoed
Monument status:
Rijksmonument
bekijk alle monumenten in
Kinderdijk