Nationaal Restauratiefonds

Het Restauratiefonds ondersteunt Open Monumentendag en heeft in de loop der jaren verschillende projecten van Open Monumentendag (mede) gefinancierd, bijvoorbeeld de jaarlijkse opening en de ontwikkeling van de website.

Elk monument vertelt een verhaal. Het geeft een gezicht aan een buurt, plaats of regio en maakt onze omgeving extra aantrekkelijk. Daarom wil het Nationaal Restauratiefonds deze bijzondere gebouwen behouden. Daar maakt het Restauratiefonds zich elke dag sterk voor.

Dat doet het fonds met een goede financiële ondersteuning vanuit verschillende fondsen. Zij helpen eigenaren met een financiering voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. En met kennis. Persoonlijk, tijdens bijeenkomsten of online via de platformen www.Monumenten.nl en www.Herbestemming.nu