Prins Bernard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert het fonds bijzondere initiatieven en talent.

Als inspirator van hedendaags mecenaat geven ze particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Het Prins Bernard Cultuurfonds ondersteunt Open Monumentendag in de doorontwikkeling van Open Monumentendag Klassendag.