Fotograaf: Anne Toonen
 

Thema 2021: Mijn monument is jouw monument

Tijdens de BankGiro Loterij Open Monumentendag 2021 (11 & 12 sep) staat inclusie centraal. De titel van het thema is ‘Mijn monument is jouw monument’. Met dit thema  sluiten we aan bij het thema van de Europese monumentendagen: ‘Inclusive Heritage’.

Ons doel is om met de komende BankGiro Loterij Open Monumentendag een zo breed mogelijk publiek te bereiken en een bezoek aan de OMD zo laagdrempelig mogelijk te maken.

In eerdere jaren had het thema vooral betrekking op het type monumenten dat we openstelden of de gemene deler die op een beperkt aantal monumenten van toepassing was. Dit jaar gaat het bovenal om de aanpak: Hoe bereiken wen een zo groot mogelijk publiek met Open Monumentendag en hoe zorgen we dat iedereen zich welkom voelt? We hebben dit jaar daarom ook extra focus op de rolstoeltoegankelijkheid van monumenten.

Type monumenten die passen binnen thema: in principe elk gebouw; want in elk gebouw hebben mensen gewoond, gewerkt en geleefd. Die verhalen willen we zichtbaar maken.

Specifieker kan je denken aan:

  • Religieus erfgoed, zoals kerken, moskeeën, hindoetempels en betrek lokale geloofsgemeenschappen.
  • Beladen erfgoed, bijvoorbeeld plekken en gebouwen waar mensen uitgesloten werden, WOII erfgoed of erfgoed dat linkt aan het koloniale verleden van Nederland.
  • Plekken waar mensen hun reizen starten en culturen elkaar ontmoeten, zoals bootterminals en treinstations.
  • Plekken waar wetten worden gemaakt en uitgevoerd, waar groepen door die wetten(nationaal en lokaal) genoodzaakt werden hun leven anders te leiden of waar mensen woonden/werkten die streden voor de gelijke behandeling van groepen mensen >zoals provinciegebouwen, gemeentehuizen, gerechtshoven, gevangenissen, koloniën van Weldadigheid, armenhofjes en dienstwoningen.
  • Plekken van samenkomst waar iedereen gelijk is: cafés, restaurants, stations, pleinen, speel- en volkstuinen, plekken waar gesport wordt/werd, dierentuinen, zwembaden, scholen en begraafplaatsen.