Willem van der Sterren en k.b.s. de Plataan in Meppel

Willem van der Sterren en k.b.s. de Plataan in Meppel

Willem van der Sterren en k.b.s. de Plataan in Meppel

Willem van der Sterren is schooldirecteur van K.b.s. de Plataan in Meppel: een school gehuisvest in een monumentaal schoolgebouw met een heel bijzondere geschiedenis. “Hier werd er voor het eerst aan alle kinderen uit verschillende lagen van de bevolking hetzelfde onderwijs gegeven.”

Standenonderwijs
Willem van der Sterren is sinds vijf jaar schooldirecteur van K.b.s. de Plataan in Meppel: een school gehuisvest in het voorste deel van een monumentaal pand uit 1908. Oorspronkelijk was er de Vledderschool gevestigd. Deze school neemt een zeer bijzondere plek in, in de geschiedenis, omdat het de eerste school was die gebouwd werd na het invoeren van de leerplicht in 1901. Het was in die tijd de modernste school van Drenthe. Het maakte een einde aan het zogeheten standenonderwijs. Voor de invoering van de leerplicht was er sprake van kinderarbeid en gingen sommige kinderen helemaal niet naar school. Ook was er een sterk onderscheid tussen onderwijs voor kinderen van rijke ouders of kinderen van minder welgestelden. Hier werd er voor het eerst aan alle kinderen uit verschillende lagen van de bevolking hetzelfde onderwijs gegeven.” 

Een statig gebouw voor alle kinderen
De Vledderschool was gehuisvest in een statig gebouw ontworpen door Dirk Monsma, de gemeentearchitect van Meppel. De school dankt zijn naam aan de straat waarin het stond: de Vledderstraat. Het gebouw bestond uit twee openbare basisscholen; de bovenschool en de benedenschool met ieder een eigen schoolhoofd en was naar de modernste inzichten in die tijd ingericht. Het gebouw is effectief ingedeeld om zoveel als mogelijk aan de ontwikkeling van kinderen tegemoet te komen. De leraar in het klaslokaal staat hierin centraal. De directiekamer heeft daarom een bescheiden plek en al in 1908 werden er hoge ramen en vensterbanken aangebracht, zodat de kinderen tijdens de lessen zo min mogelijk werden afgeleid.” 

Tussen de Platanen
Gezien de geschiedenis van het pand is het voor Willem logisch dat ook nu de modernste school van Meppel, De Plataan, in hetzelfde gebouw gehuisvest is. Het oude schoolgebouw werd in 2014 gerenoveerd en weer actief in gebruik genomen. Nu is hier het Cultureel Centrum de Plataan gevestigd. Dit is een multifunctionele accommodatie, waarbij verschillende partijen (huurders) samenwerken. Naast een vaste basis voor onderwijs aan kinderen, is het gebouw nu ook een bruisende plek waar volwassenen elkaar kunnen ontmoeten. Het leerplein in het midden van de school vind ik de mooiste plek van het gebouw, omdat je daar in verbinding staat met alle ruimtes van de school. Het is ook de plek waar je duidelijk de historie van dit bijzondere gebouw terugziet in de details. Ik vind het belangrijk dat die geschiedenis zichtbaar blijft omdat het een verhaal vertelt dat nog niet klaar is.” 

Door: Smita James van My Daily Shot of Culture