Pers

Open Monumentendag Beetsterzwaag 2021

Persbericht

 Open Monumentendag Beetsterzwaag op 11 september 2021.

“De erfenis van Van Lynden en de engel van Oud Beets”

Beetsterzwaag. Zaterdag 11 september van 11-17 uur is het Open Monumentendag in Beetsterzwaag. Het landelijke thema is dit jaar ‘Mijn monument is jouw monument’. Evenals vorig jaar speelt het programma zich voor een groot deel buiten af. Enkele rijksmonumenten zijn ook opengesteld, zoals Huize Lyndenstein en het Lycklamahûs.

In de tuinen van Lyndenstein is de tentoonstelling Van Lyndens Erfenis te zien en in het Lycklamapark is de jaarlijkse Kunstmarkt Opsterland.

Over het historische Kerkepad West is een wandeling uitgezet. Deze begint in de overtuin van Lyndenstein (waar de tentoonstelling is) en eindigt bij de begraafplaats in Oud Beets. Op deze plek stond vroeger de Adelskerk. De bouw is indertijd bekostigd door de twee adellijke families Lycklama à Nijeholt en Van Lynden. De kerk zelf is er niet meer, maar de familiegraven zijn er nog. De witte marmeren engel (deze staat bekend als de mooiste van Friesland) op het familiegraf van Lycklama à Nijeholt is onlangs gerestaureerd, evenals het hekwerk er omheen. Het familiegraf van Van Lynden is daarentegen uiterst sober: het bestaat uit een grafkelder met slechts één grafsteen erop: die van de jong gestorven freule Cornelia (1860-1880). Deze wandeling kan het beste in de middag worden gemaakt, want dan zijn er personages in het bos die de wandelaars de juiste weg naar de engel wijzen en is er een gids aanwezig op de begraafplaats. Tussen Oud Beets en enkele locaties in Beetsterzwaag rijdt ook continu een open cabrio pendelbus tussen 14 en 17 uur.

Er is op 11 september nog veel meer te doen in Beetsterzwaag.
De jaarlijkse Kunstmarkt Opsterland is in het Lycklamapark achter het Lycklamahûs, Hoofdstraat 80. Er doen ca 35 kunstenaars mee, die uit het hele land komen. De kunst is te koop en is zeer gevarieerd: sieraden, bijzondere tassen, schilderijen, fotografie, tekeningen, keramiek, glas-, textiel-, metaal- en houtwerk. Ook zijn er enkele muzikale / culturele optredens.

De volgende Rijksmonumenten zijn open voor bezichtiging:
Huize Lyndenstein, Hoofdstraat 3, waar o.a. enkele schilderijen en het portret van Cornelia van beeldhouwer Pier Pander te zien zijn. In de voortuin is de Kunstdag 2021 van Revalidatie Friesland, Een bijzondere editie, want Huize Lyndenstein viert dit jaar ook nog eens haar 200-jarig bestaan.

Projectruimte-Hoofdstraat 17 (het voormalige Grietenijhuis), Kunsthuis Syb (Hoofdstraat 70 ), het Lycklamahûs met fraaie hal en trouwzaal, het voormalige Armenhuis (Hoofdstraat 79) met opgeknapte gevelsteen.

Bij de Tropische Kas in de overtuin van het Lycklamahûs worden plantjes en bloembollen verkocht.

En verder: Triënnale SYB en muziek in Ald Beets.

Organisatie: Stichting Historisch Beetsterzwaag (in samenwerking met andere partijen).

Datum en tijd: zaterdag 11 september van 11:00 tot 17:00 uur
Plaats: Beetsterzwaag en Oud Beets, wandeling door het bos

Meer info en details van het programma op: www.historischbeetsterzwaag.nl

Organisatie: Stichting Historisch Beetsterzwaag (in samenwerking met andere partijen). Meer info op:
htpps://www.historischbeetsterzwaag.nl/open-monumentendag/