Open Monumentendag 2023

Comité Schiedam

 
 

Open Monumentendagen Schiedam

Een duurzame monumentenstad Duurzaamheid is het thema van deze Open Monumentendag. Van de twee neogotische kerken die Schiedam rijk was, is er nog een over: lees verder...

Een duurzame monumentenstad

Duurzaamheid is het thema van deze Open Monumentendag.

Van de twee neogotische kerken die Schiedam rijk was, is er nog een over: de Liduina Basiliek net buiten de oude stad. Het was de bedoeling dit bedehuis een zo middeleeuws mogelijk aanzien te geven, maar de bouwers gebruikten de modernste technieken van hun tijd. In drie jaar – tussen 1878 en 1881 – stampten zij het uit de grond, compleet met monumentale pastorie. Aan de echte gotische kerk van Schiedam, de Grote of Sint Janskerk aan de Lange Kerkstraat, werd negentig jaar gebouwd – tussen 1335 en 1425. Dit bouwwerk kon dan ook de eeuwen veel beter doorstaan dan de basiliek, die in de jaren negentig van de vorige eeuw een grondige renovatie moest ondergaan. Enig alternatief: afbraak om instorting te voorkomen. Dat was in de jaren zestig al het lot van de uit 1851 daterende Frankelandse Kerk op de Nieuwe Haven. Middeleeuwers bouwden duurzamer dan de aannemers uit de negentiende eeuw, die geraakt waren door de geest van de industriële revolutie. Sindsdien zijn wij het verleerd voor de eeuwigheid te bouwen. En het geduld te hebben dat voor middeleeuwers vanzelfsprekend was.

Ook de Sint Janskerk moest een grondige restauratie ondergaan maar pas na honderden jaren.

Toch zou het te kort door de bocht zijn het thema duurzaamheid te vernauwen tot bouwkwaliteit. De duurzaamheid van een monument is misschien nog wel afhankelijker van de functie. Leegstand is voor verreweg de meeste gebouwen funest.

Wie monumenten willen behouden, moet ze een rol geven in hun eigen tijd. We hebben in Schiedam een pompgemaal van grote waarde dat tegenwoordig wordt gebruikt als sportschool. In het achttiende-eeuwse gebouw van de Sint Joris Doele zullen eerlang appartementen komen. Ook branderijen en de ene mouterij die Schiedam nog telt, zijn op die manier weer functioneel gemaakt. Het meest recente voorbeeld is de Armenschool op de Kloosterplaats, waar U nu bijzondere gerechten en gebak kunt gebruiken, opgediend door even bijzonder personeel.

Je kunt het ook anders formuleren: monumenten moeten leven. Anders brokkelen zij af. Op Uw rondwandeling in Schiedam zult U veel monumenten tegenkomen die – vaak nog net op tijd – nieuw leven in geblazen kregen.

lees minder
Wie is Comité Schiedam?

Comité Open Monumentendagen Schiedam

Het Comité Open Monumentendagen is wat je noemt een veelzijdig gezelschap. Professioneel gezien bestaat het uit vogels van uiteenlopende pluimage. Wat de leden gemeen hebben is liefde tot de stad Schiedam. Liefde, geen verliefdheid en evenmin adoratie. Ze is rijp en structureel omdat ze de stad neemt zoals zij is. Wij zijn de ergernissen te boven. Wij willen het object van onze liefde niet veranderen. Schiedam is zoals het is. En daarom een bezoek waard. Kethel, hoofdkern van de gemeente Kethel en Spaland, die in 1941 door de Duitse overweldiger voor het grootste gedeelte bij Schiedam gevoegd werd, wordt door ons met dezelfde rijpheid en intensiteit bemind. Dit alles komt elk jaar in het programma van Open Monumentendagen in Schiedam tot uiting.

Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenschap en van de gemeente. Dat zijn ambtenaren die vanwege hun functies affiniteit hebben met monumenten en monumentenbehoud.
We hebben altijd vacatures. Zo zijn we op zoek naar iemand uit de hoek van de historische schepen omdat die Schiedam graag als (permanente) ligplaats kiezen. Ook missen wij – reeds bedaagd – iemand die met de ogen van de jongere generaties naar Schiedam kijkt. En een dichter(es) hebben we evenmin. Dat zijn toch wel belangrijke lacunes. Wij voelen dat gemis dagelijks terwijl we roeien met de riemen die we hebben.
Ons valt daarbij op hoe graag en spontaan Schiedammers medewerking verlenen als het erom gaat de schoonheid van de stad te laten zien. Dat enthousiasme blijft inspireren.

Dit zeggen onze bezoekers:
wij horen graag wat uw ervaringen zijn!
Uitgelicht
  • Open Monumenten Special
    De Open Monumentendag Special is een (regionale) variant van de Open Monumentendag. Net als bij de reguliere Open Monumentendag gaan...