Ingenieuze industrie

Ingenieuze industrie

Onder industrieel erfgoed wordt verstaan: de voortbrengselen van de mens ten behoeve van de dagelijkse arbeid. De waardering voor dit bijzondere erfgoed is eigenlijk pas vanaf de jaren 60 voorzichtig op gang gekomen. Onderstaand lichten we een aantal bijzondere industrieel erfgoed locaties toe, die te bezoeken zijn tijdens Open Monumentendag.