Over ons

Vereniging Oud Linschoten

De Vereniging stelt zich ten doel de geschiedenis van het dorp Linschoten en de nabije omgeving, vast te leggen in beeld, geluid en tekst, historisch materiaal (ook bestaande publicaties) te verzamelen, te beheren en te conserveren en dit erfgoed toegankelijk te maken voor het publiek.

De vereniging wil de belangstelling wekken voor de geschiedenis van het dorp.

De doelgroep waarvoor de vereniging haar activiteiten ontplooit, is de bevolking van Linschoten en omgeving, alsmede oud-ingezetenen en allen die belangstelling hebben voor de geschiedenis ervan.