Praktische Informatie

Openlucht variant Open Monumentendag 2021

Corona
Hoewel er op dit moment weer veel mogelijk is, zijn er tevens zorgen over de ontwikkelingen en is het op dit moment nog onduidelijk hoe de situatie in september zal zijn. Daarnaast is het in diverse monumenten moeilijk dan wel onmogelijk om 1,5m afstand van elkaar te houden.

Andere opzet
We vinden het belangrijk dat Open Monumentendag voor iedereen veilig en verantwoord verloopt en daarom hebben we gekozen voor een openlucht variant met als thema De Slag om de Schelde.

Samen met de gemeente Veere en Vlissingen is een flyer met kaart van Walcheren uitgegeven waarop monumenten, objecten en (film)locaties rondom dit thema worden aangegeven. U kunt daarmee uw eigen wandel- of fietsroute uitstippelen langs locaties waar de herinnering aan de Slag nog tastbaar aanwezig is, zoals de bunkers en versperringen van het Landfront Vlissingen, de plek van de Duitse overgave op de Dam in Middelburg maar bijvoorbeeld ook de filmlocatie bij het Zeeuws Archief.

Bezoekers
Of er bezoekers kunnen worden ontvangen is afhankelijk van de op 11 september geldende maatregelen vanuit de Rijksoverheid. We gaan er op dit moment nog vanuit dat er geen bezoekers binnen kunnen worden toegelaten. Deelnemende monumenten besluiten zelf of zij bezoekers willen ontvangen waarbij zij zelf dienen toe te zien op het naleven van de geldende Corona-maatregelen.