Monument

De Ouwe Sjool

Za

Adres

Kerkstraat 7, Bunschoten-Spakenburg

Openingstijden

za 12 sep. 10:00 - 17:00

Achtergrond informatie uitklap icoon

De ‘Worstfabriek’ is in de volksmond de weinig welluidende naam voor het pand aan de Kerkstraat 7 in Spakenburg. Een pand dat waarschijnlijk het oudste gebouw is van Spakenburg. Een gebouw ook dat in de loop van de tijd verschillende functies heeft gehad. Van kerk naar school en van fabriekspand via opslagruimte naar toonzaal en winkel. Een pand met een rijke geschiedenis en dat aan de buitenzijde voor een belangrijk deel in een historische staat bewaard is gebleven. Een pand dat het waard is om behouden te worden en dat niet alleen vanwege haar uiterlijke verschijningsvorm. De verschillende functies maken dat het pand op verschillende wijzen is gebruikt en daardoor jarenlang een belangrijke rol in de gemeenschap heeft vervuld. Gedurende een periode van zeventig jaar is het pand als school in gebruik geweest. Dat betekent dat het een groot deel van haar bestaan als school in gebruik was. Dat is de reden om het aan te duiden als ‘De ouwe sjoòl’.

Geschiedenis
Het eerste gedeelte van het gebouw, is in 1841 gerealiseerd. Dat is het zuidelijke of rechter deel van het pand. In de loop van de tijd is er het een en ander bijgebouwd waarvan het linkerdeel het meest opvallend is. Het heeft van 1841 tot 1878 dienst gedaan als kerk. Daarna is het als school in gebruik genomen. Voor de school zijn er later nog lokalen aan de achterzijde bijgebouwd. Later, nadat het in 1949 was verkocht voor een vleesconservenbedrijf, is er een complete fabriek achter de voormalige school verrezen. In 1981 brak er brand uit in de fabriek waarbij het achterste deel van de school ten prooi viel aan de vlammen. Een tien jaar later werd de fabriek gesloten en uiteindelijk gesloopt voor de bouw van woningen. De voormalige school bleef behouden. Na verloop van tijd is het pand overgedragen aan de Stichting Monumenten Bunschoten met de bedoeling dat het wordt gerestaureerd.

De Stichting Monumenten Bunschoten
De Stichting Monumenten Bunschoten is in 2001 opgericht op initiatief van de Stichting Botterwerf Spakenburg. Haar doelstelling is: ‘De stichting heeft ten doel de instandhouding van cultuurhistorische erfgoederen in de gemeente Bunschoten en het (doen) creëren van al hetgeen mede bepalend is voor de sfeer in de gemeente Bunschoten, het leefklimaat van de bewoners en dat bijdraagt tot verrijking van het stedelijk en landschappelijk schoon en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin des woords.’
Uit deze doelstelling blijkt dat de stichting onder meer tot doel heeft om cultuurhistorische erfgoederen te behouden. Het pand Kerkstraat 7 is een belangrijk stuk cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Bunschoten. Het is medebepalend voor de sfeer in de gemeente Bunschoten en draagt bij aan het stedelijk schoon. Het is voorts een uitdaging om het pand een zodanige functie te geven dat het bijdraagt aan het leefklimaat van de inwoners.

Restauratie
De Kerkstraat 7 is op dit moment in eigendom bij de Stichting Monumenten Bunschoten. De stichting heeft het plan om het gebouw te restaureren.
Het adres van de Stichting Monumenten Bunschoten is: Oude Schans 47-63, 3752 AH Bunschoten Spakenburg.

Deel dit monument

Adres

Kerkstraat 7, Bunschoten-Spakenburg

Openingstijden

za 12 sep. 10:00 - 17:00

Achtergrond informatie

Type monument:
Openbaar gebouw
Oorspronkelijke functie:
kerk en school
Bouwperiode:
1841
Huidige functie:
winkel expositieruimte
Monument status:
Gemeentelijk monument
bekijk alle monumenten in
Bunschoten-Spakenburg
Instagram
Hashtag #