Monument

Eysingahuis

Het Eysingahuis is tot 16 uur toegankelijk

Adres

Hoofdstraat 46, Beetsterzwaag

In het kort

  • Monumentale hal en trappenhuis
  • Mini-expo over Tinco Lycklama in de achtertuin

Achtergrondinformatie uitklap icoon

Het Eysingahuis bestond al in de 17e eeuw en heette oorspronkelijk Hemmingahuis. In het begin van de 18e eeuw woonde Eritia barones van Lynden er met haar man jonkheer Binnert van Eysinga. Via vererving kwam het in het bezit van Tinco Lycklama à Nijeholt die het in 1870 inrichtte als museum voor oudheden en oosterse kunst, nadat hij was teruggekomen van een avontuurlijke reis van meer dan drie jaar door de Oriënt.

Na 1872 is het huis 60 jaar lang dokterswoning geweest.  In 1929 heeft de bekende dichter Jan Jacob Slauerhoff hier korte tijd waargenomen als huisarts. Tegenwoordig wordt het particulier bewoond.

Deel dit monument

Adres

Hoofdstraat 46, Beetsterzwaag

In het kort

  • Monumentale hal en trappenhuis
  • Mini-expo over Tinco Lycklama in de achtertuin

Achtergrondinformatie

Type monument:
Woonhuis
Huidige functie:
Woonhuis
Monument status:
Rijksmonument
bekijk alle monumenten in
Beetsterzwaag