Monument

Het Weeshuis

Voormalig Weeshuis met twee voogdenkamers. Bijgebouwen met restaurant // hotelaccommodatie

Adres

Kerkstraat 51, Bolsward

In het kort

  • Voogden- en voogdessenkamer met tussenliggende vestibule.
  • gesticht in 1533
  • Gevelsteen toont weesjongen en - meisje met een offerblok.

Praktische informatie

Voogdenkamers alleen publiek toegankelijk op de Open Monumenten Dag
Info in boek: " Weeskind tegen wil en dank" door Gerben D. Wijnja ( Uitgeverij Aprillis- Zaltbommel)

Achtergrondinformatie uitklap icoon

De geschiedenis van de georganiseerde wezenzorg in Bolsward begint aan het begin van de 16 de eeuw. De vermogende Hid Hero Jelbethsdochter, weduwe van Nanne Reins ( schepen van Bolsward) schonk in 1533 een deel van haar vermogen voor de verbouw tot Weeshuis van een door de armvoogden aangekochte woning in de Kerkstraat . De inkomsten van het Weeshuis bestonden door de eeuwen heen uit verschillende bronnen waaronder o.a. : de pachten van boerderijen , kerk collecten, offerbussen in herbergen, de levering van doodskisten ( alleenrecht van 1681 tot eind 18 de eeuw ). Bovendien exploiteerde het Weeshuis zelf een veeteeltbedrijf, een bakkerij en een bierbrouwerij.

Het Weeshuis heeft zijn functie precies 400 jaar vervuld- dus tot 1953. De laatste hier wonende wezen waren oorlogswezen uit Den Helder. Daarna is er o.a. een kindertehuis in gevestigd.

Sinds 1562 bestaat het bestuur, destijds het College van Voogden, uit vijf personen. Toen het tehuis nog door weeskinderen werd bevolkt, bestond het personeel uit een vader en moeder, bijgestaan door huishoudelijk personeel. Het huidige gebouw, bestaande uit een voogden- en voogdessenkamer met tussenliggende vestibule , dateert uit 1865. Van de bijgebouwen is weinig oorspronkelijks over.

Momenteel is er een restaurant/ hotelaccommodatie in gevestigd. In de voorgevel van het poortje is nog een oude gevelsteen ingemetseld.

Wist je dat?

Er nog altijd in de voogdenkamers bestuurd wordt en van de inkomsten goed plaatselijke doelen worden ondersteund?

Deel dit monument

Adres

Kerkstraat 51, Bolsward

In het kort

  • Voogden- en voogdessenkamer met tussenliggende vestibule.
  • gesticht in 1533
  • Gevelsteen toont weesjongen en - meisje met een offerblok.

Openingstijden

Bezoek de website voor meer informatie over openingstijden

Praktische informatie

Voogdenkamers alleen publiek toegankelijk op de Open Monumenten Dag
Info in boek: " Weeskind tegen wil en dank" door Gerben D. Wijnja ( Uitgeverij Aprillis- Zaltbommel)

Achtergrondinformatie

Type monument:
Kantoorgebouw
Oorspronkelijke functie:
Weeshuis
Architect:
onbekend
Bouwperiode:
1533
Huidige functie:
Vergaderruimte en restaurant/ hotelaccommodatie
Monument status:
Gemeentelijk monument
bekijk alle monumenten in
Bolsward