Onze partners

Onze partners

Sinds 2016 is de BankGiro Loterij Open Monumentendag een activiteit van Stichting Nederland Monumentenland, het ‘huis’ waarin ook het Nationaal Monumentencongres, de Erfgoedvrijwilligersprijs en De Erfgoedstem vallen.

Open Monumentendag dankt haar 35-jarig bestaan mede aan de vele partners die hun naam aan ons hebben verbonden. Zonder hun steun en inzet zou Open Monumentendag onmogelijk zijn. In het bijzonder alle lokale comités, vrijwilligers en monumenteneigenaren die dit evenement jaarlijks tot een succes maken.

Hoofdpartners

Onze grootste partner is de BankGiro Loterij. Zij heeft zich sinds 2016 aan ons verbonden als hoofdpartner van Open Monumentendag. Daarvoor zijn we de BankGiro Loterij en haar deelnemers zeer erkentelijk.

Daarnaast is het Nationaal Restauratiefonds al ruim 30 jaar aan Open Monumentendag verbonden, en is het Fonds voor Cultuurparticipatie ook een belangrijke partner.

Opening

Ook is er elk jaar een fantastische samenwerking met de gemeente waar de landelijke opening plaatsvindt. Dit jaar is dat de gemeente Weert. Wij zijn dankbaar dat we in Weert een feestelijke opening van de 35ste BankGiro Loterij Open Monumentendag mogen beleven op donderdag 9 september. We gaan dit jaar ook de grens over en werken samen met Open Monumentendag Vlaanderen.

Partners

Regelmatig wordt samengewerkt met het Prins Bernard Cultuurfonds, het Mondriaan Fonds en het VSB Fonds. En natuurlijk vergeten wij niet de vele andere belangrijke relaties voor de BankGiro Loterij Open Monumentendag. Dankzij onze goede samenwerking kunnen we het evenement telkens weer versterken: de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, Erfgoedvereniging Heemschut, Nationale Molendag, Nationale Orgeldag, ErfgoedEvent, Wiki Loves Monuments, Rijksvastgoedbedrijf, Vereniging Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen, Vereniging Hendrick de Keyser, BOEi, Vakgroep Restauratie, Federatie Instandhouding Monumenten, Vereniging De Hollandsche Molen, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Staatsbosbeheer, ANWB, De12Landschappen en de Nederlandse Tuinenstichting.

Dank voor de constructieve samenwerking. Jullie onuitputtelijke enthousiasme en niet aflatende positieve energie geven ons telkens opnieuw de inspiratie en mogelijkheden om de BankGiro Loterij Open Monumentendag tot een succes te maken.