Fotograaf: default
 

Onze partners

Onze Partners

Nederland Monumentenland dankt haar partners die de organisatie van de VriendenLoterij Open Monumentendag mogelijk maken. Zonder hun steun en inzet zou Open Monumentendag onmogelijk zijn. In het bijzonder gaat onze dank uit naar alle lokale comités, vrijwilligers en monumenteneigenaren die dit evenement jaarlijks tot een succes maken.

VriendenLoterij

Sinds 2016 is de VriendenLoterij hoofdpartner van Open Monumentendag. We ontvangen een vaste bijdrage, waarmee we ieder jaar dit landelijke evenement groots kunnen neerzetten.

Geoormerkt werven
Naast de vaste bijdrage van de VriendenLoterij, doet Open Monumentendag ook mee met het ‘geoormerkt werven’. Dit zorgde in 2020 voor een extra financieringsbron van 20.000 euro.

De VriendenLoterij is de loterij voor behoud van cultureel erfgoed en het welzijn van mensen. Bij de VriendenLoterij speelt u mee voor wat u raakt. In 2021 werd de BankGiro Loterij met de VriendenLoterij samengevoegd, wat ervoor zorgde dat de nieuwe VriendenLoterij over 2020 bijna € 125 miljoen aan goede doelen kon schenken.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie draagt met een meerjarige subsidie bij aan de (kennis)ontwikkeling van betrokken vrijwilligers en aan het toegankelijk maken van Open Monumentendag voor een nog breder publiek.
Iedere editie zijn ruim 18.000 vrijwilligers betrokken bij de organisatie van Open Monumentendag. Dit is een uitzonderlijk hoog aantal. Mede door de bijdrage van Fonds voor Cultuurparticipatie kan Nederland Monumentenland blijven investeren in de ontplooien van vrijwilligers door het organiseren van onder meer workshops, het creëren van digitale kennisplatforms en het aanbieden van toolkits.

Ook maakt Fonds voor Cultuurparticipatie het mogelijk om groepen voor wie een bezoek aan een monument niet vanzelfsprekend is beter te faciliteren om dit bezoek toch mogelijk te maken tijdens Open Monumentendag. Groepen die de komende periode meer aandacht krijgen zijn mindervaliden, mensen met een zichtbeperking en slechthorenden/doven.

Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds draagt met een jaarlijkse bijdrage bij aan de organisatie van Open Monumentendag. Samen hebben we tot doel om monumentaal erfgoed te behouden en te tonen aan het publiek. Elk monument vertelt een verhaal en geeft een gezicht aan een buurt, plaats of regio.

Het Nationaal Restauratiefonds helpt eigenaren van monumenten aan leningen voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. Sinds de oprichting in 1985 heeft het Restauratiefonds al meer dan 13.000 eigenaren kunnen helpen. Meer weten over het Restauratiefonds? Kijk op www.restauratiefonds.nl

Energie voor Elkaar

Energie voor Elkaar draagt met een maandelijkse bijdrage bij aan de organisatie van Open Monumentendag en alle andere projecten van Stichting Nederland Monumentenland. Samen hebben we tot doel om monumentaal erfgoed op een zo’n duurzame mogelijke manier te behouden. Energie voor Elkaar is een jong bedrijf dat zich richt op haalbare en betaalbare versnelling van de energietransitie. Ze werken met slimme, groene warmtenetten, waarmee ze warmte leveren uit beschikbare lokale warmtebronnen. Zo verduurzamen ze hele straten, wijken, steden én monumenten. 

Hoofdpartners landelijke opening Open Monumentendag 2023

Wijzonol

Wijzonol bouwverven is dit jaar hoofdsponsor van de landelijke opening van Open Monumentendag. Met haar rijke historie van vakmanschap draagt Wijzonol bij aan de verduurzaming en onderhoud van monumentale gebouwen. Dagelijks zetten onze mensen hun expertise in op het gebied van kleur, verfsystemen en ondergronden om schilderwerk aan monumenten zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Wijzonol is onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf, opgericht in 1916. Wijzonol is B-Corp gecertificeerd en zet zich in voor verschillende duurzame initiatieven. Meer weten over Wijzonol? Kijk op www.wijzonol.nl/duurzaamheid

Gemeente Zwolle

Deze 37ste editie van Open Monumentendag start spectaculairder dan ooit. Voor het eerst in de geschiedenis zal Open Monumentendag op de vrijdag voorafgaand aan het weekend een grootschalige publieksopening kennen. Deze opening vindt plaats in de binnenstad van Zwolle, als onderdeel van de Hanze-achtdaagse.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed

In samenwerking met Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed wordt er vormgegeven aan het landelijke thema van dit jaar: levend Erfgoed. Het Kenniscentrum helpt beoefenaars van immaterieel erfgoed met het borgen (ontwikkelen, promoten, doorgeven) van hun immaterieel erfgoed, onder andere door de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Daarnaast werkt het Kenniscentrum aan kennisontwikkeling ten behoeve van de praktijk van borging van immaterieel erfgoed in Nederland.