Over ons

Open Monumentendag Zwartewaterland

De Open Monumentendag in de gemeente Zwartewaterland wordt georganiseerd door drie enthousiaste clubs die samenwerken.

GENEMUIDEN

Als bestuur van Open Monumentendag, hebben wij geprobeerd met de beperkingen door Covid-19 toch een aantal activiteiten voor u te organiseren.. Een van deze activiteiten is een stadswandeling.

U kunt alleen of met meerdere mensen zelf de wandelroute, die te verkrijgen is bij het Olde Staduus, vanaf 10.00 uur, inclusief een goodie bag, langs de monumenten van Genemuiden die herkenbaar zijn aan de ANWB borden op de panden waar u langs loopt. De route neemt ongeveer een uur tot  anderhalf uur in beslag.

Ook kunt u met u telefoon de QR-code op de borden scannen voor nog meer informatie over het betreffende monument.

De route besteedt aandacht aan 21 monumentale plekken in Genemuiden, de start is bij  ’t Olde Staduus en vandaar wandelt u door het oude Genemuiden. Het is een leuke, leerzame en interessante route over de geschiedenis van Genemuiden voor jong en oud.

De Taelkrink organiseert tevens een wandeling. Aanmelding is hiervoor vereist.

Tevens is het Historisch Centrum geopend.

Hier is, naast de vaste collectie, de expositie ’75 jaar vrijheid’ te zien.

In ’t Olde Staduus kunt u, aan het begin of het eind van de wandeling, nog genieten

Van ‘Kunst en corona’ – verschillende kunstvormen rond dit thema door plaatselijke

kunstenaars. . Aanbevolen!

Wij wensen u een mooie open monumentendag en hopen u te ontmoeten op 11 September bij het Olde Staduus

ZWARTSLUIS

Open Monumentendag in Zwartsluis

De tweede zaterdag in september is een open Monumentendag. Veel plaatsen doen hieraan mee en de regie ligt vaak bij de gemeente.

Ook in Zwartewaterland is dit het geval. Vertegenwoordigers uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis komen al in het voorjaar bij elkaar om ideeën uit te wisselen en verdere afspraken te maken.

In deze coronatijd is elke plaats op zich zelf aangewezen, mede door de afstand die nog steeds geldt.

In Zwartsluis hebben we voor de inwoners en belangstellenden een interessant programma opgesteld. Van 13.00 – 16.00 uur kan een ieder op eigen wijze en gelegenheid en met afstand  genieten de monumenten.

De start is in SLUUSPOORT, Handelskade.

Daar ontvangt u informatie en een beschrijving van de mogelijkheden.

U kunt alles te voet bekijken in het centrum van Zwartsluis, afgewisseld met een rustplaats in de kerk ( Kerkstraat) waar u informatie krijgt over het gerestaureerde orgel en luistert naar de mooie klanken.

De drie items van monumentale waarde zijn:

  1. De 4-Sluizenroute
  2. De Turfroute
  3. Het orgel in de Hervormde kerk.

Tussendoor kunt u ook een warme of koude drank in Sluuspoort drinken.

Wij denken u op deze aangename wijze kennis te laten maken met monumenten uit het verleden en heden van Zwartsluis.

Wij wensen u een aangename middag toe.

Team Sluuspoort