Ouden van Dagenhuis en Weeshuis

Dit voormalige weeshuis en Ouden van Dagenhuis, in opdracht van de kerk gebouwd, werd in 1769 in gebruik genomen. In dit tehuis kregen alle armen, zowel jong als oud, een gedegen opvoeding of verzorging. Kort na 1900 kwam aan de verzorging van weeskinderen een einde en is er alleen nog sprake van bejaardenzorg. Als gevolg van de crisis in de jaren ’30 zag men geen kans meer de exploitatie van het Ouden van Dagenhuis rond te krijgen. Eind 1935 viel het doek definitief. Het diaconiegebouw werd daarna in gebruik genomen als kosterswoning, vergaderruimte en opslag voor kerkmeubilair.
In 1947 werd het beheer van het gebouw overgedragen aan de kerkvoogdij van de Ned. Herv. Gemeente Velsen, maar in 1965 besloot de kerkenraad het sterk vervallen gebouw te verkopen. De stichting Bouwfonds Trias kocht het gebouw en twee jaar later werd het door de loge ‘De Hoeksteen’ in gebruik genomen. Het gebouw werd grondig gerestaureerd en deels aangepast. Sinds 1990 is hier ook de Orde van Weefsters gevestigd.

TypeWoonhuis
SubtypeBejaardentehuis
StatusRijksmonument
Oorspronkelijke functieOuden van Dagenhuis en weeshuis
Huidige functieLogegebouw voor de Vrijmetselaren en Weefsters
Bouwperiode18de eeuw
  • Delen via 

Algemene informatie

Plan mijn route >>

Adres
Torenstraat 2
1981BC Velsen-Zuid

Openingstijden
zaterdag 8 sep 12:00 - 17:00 uur
zondag 9 sep 12:00 - 17:00 uur