Monument

Garenspinnerij

Adres

Turfsingel 34, Gouda

Achtergrondinformatie uitklap icoon

De Goudse garen- en touwindustrie is altijd een echte “trafiek” geweest: hennep en vlas werden over water aangevoerd, in Gouda verwerkt en als grof of fijn garen en touw over heel Europa verzonden. Deze verwevenheid met de internationale handel bracht winstmogelijkheden met zich mee, maar maakte de industrie ook kwetsbaar. Door de eeuwen heen heeft Gouda met beide kanten te maken gehad.

Garen en touwproductie gebeurde tot in de negentiende eeuw met de hand. Alleen het beuken van de grondstof hennep gebeurde in Gouda met waterkracht, in de kleine volmolen aan de Veerstal en de grote volmolen aan de Punt. De garen- en touwindustrie kende zeer veel kinderarbeid.

In de negentiende eeuw kwam de industriële revolutie in Nederland op gang – handmatige productie werd vervangen door machinale productie. In Gouda kregen de kleine handspinnerijen steeds meer concurrentie van buitenlandse machinale garenfabrieken, reden waarom in 1861 een door stoom aangedreven garenspinnerij werd opgericht aan de Turfsingel. De fabriek groeide uit tot een groot complex.

De garenproductie is in 1981 verplaatst naar Waddinxveen. In de jaren zeventig werd de gemeente Gouda eigenaar van het complex, dat toen onder meer een wasserij met magazijnen, kantoor en expeditieruimte, kaarderij, spinnerij, ketel- en turbinehuis, loodsen, preparatiezalen, en een houtzagerij bevatte, grotendeels uit de periode 1900-1916. De gemeente wilde alles slopen ten behoeve van woningbouw. Na hevige protesten uit de wijk zijn deze twee panden – directeurswoning met kantoor en wasserij met magazijnen – met monumentale gevels langs de Turfsingel bewaard gebleven, maar de rest is alsnog gesloopt. Sinds 1985 vinden in deze twee gebouwen, na renovatie, sociaal-culturele activiteiten plaats.

Deel dit monument

Adres

Turfsingel 34, Gouda

Openingstijden

Bezoek de website voor meer informatie over openingstijden

Achtergrondinformatie

Type monument:
Industrieel erfgoed
Oorspronkelijke functie:
Gedeelte van groter fabriekscomplex
Architect:
J.W.F. Hartkamp
Bouwperiode:
1916-17
Huidige functie:
Cultuurhuis
Monument status:
Gemeentelijk monument
bekijk alle monumenten in
Gouda