Monument

Vrijmetselaarsloge De waare broedertrouw

1 activiteit

Adres

Nicolaas Beetsstraat 2, Gouda

Achtergrondinformatie uitklap icoon

Vrijmetselarij kent haar oorsprong in de Engelse en Schotse bouwcorporaties van de late middeleeuwen, waarin de diverse ambachten, nodig bij de bouw van o.a. kathedralen, in opeenvolgende graden van ervaring en complexiteit (leerling, gezel en meester) werden geleerd en uitgevoerd. In de loop der tijden ontstonden uit die bouwcorporaties steeds meer gezelschappen (loges) waarin het accent kwam te liggen op geestelijke activiteiten. Als beginpunt van de tegenwoordige organisatievorm wordt algemeen beschouwd het besluit tot samenwerking van een aantal Londense loges in 1717. De eerste loge in Nederland werd in 1734 in Den Haag opgericht door de Franse kok van de Engelse ambassadeur, samen met een aantal andere Fransen die toen in Den Haag werkten. De Nederlandse vrijmetselarij bevat dientengevolge nog steeds nogal wat elementen van Franse herkomst. Maar ook de Engelse invloed is aanzienlijk.

De huidige vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing en broederschap en daardoor tot een betere samenleving. De vrijmetselarij heeft zich wijd verspreid, niet alleen over Europa, maar over de hele wereld. Internationaal zijn er over en weer veel contacten. De Goudse Vrijmetselaarsloge ‘De Waare Broedertrouw’ heeft regelmatig uitwisselingen met de loge “Prinz von Preussen zu den drei Schwertern” uit Solingen.

“De Waare Broedertrouw” is opgericht in 1801 en daarmee de oudste nog bestaande vereniging in Gouda. Tussen 1854 en 1994 was de loge gevestigd aan de Hoge Gouwe nummer 77. Behalve de loge voor mannen zijn in het gebouw aan de Nicolaas Beetsstraat tegenwoordig ook de jongere gemengde vrijmetselarij (‘Pythagoras’, 1915) en de vrijmetselarij voor vrouwen (‘De Waterspiegel’, 2015) gevestigd.

Deel dit monument

Adres

Nicolaas Beetsstraat 2, Gouda

Openingstijden

Bezoek de website voor meer informatie over openingstijden

Achtergrondinformatie

Type monument:
Religieus erfgoed
Huidige functie:
Vrijmetselaarsloge

Activiteit bij dit monument

bekijk alle monumenten in
Gouda