Monument

Rijks HBS

Toegang voor rolstoelen is via het pand 'Burgemeester' aan de Krugerlaan. Daar is een oprit naar de begane grond. Er is een lift aanwezig om naar de verdiepingen te komen en hier en daar zijn kleinere trappen, soms voorzien van een rolstoelliftvoorziening die eigenhandig kan worden bediend.

Adres

Burgemeester Martenssingel 15, Gouda

Achtergrondinformatie uitklap icoon

Rond 1900 nam de behoefte aan onderwijs voor kinderen uit de gegoede burgerij zo toe, dat het Doelengebouw aan de Lange Tiendeweg, waar de Goudse HBS sinds 1865 gevestigd was, te klein werd. Buiten de singels, in een verder nog zo goed als leeg gebied, werd naar het ontwerp van rijksbouwmeester J. A. W. Vrijman een nieuwe school met conciërgewoning gebouwd. Op 6 november 1916 werd de school geopend. Het streng-symmetrische gebouw had oorspronkelijk één verdieping. De enorme zolder en kelder dienden voor opslag van leermiddelen en archief. In september 1954 werd de school uitgebreid met een Middelbare Meisjesschool. In 1957/1958 kreeg het gebouw op het voorste deel een tweede etage. In 1960 kregen de zijvleugels een tweede laag. Aan de Krugerlaanzijde kwam in dat jaar een groot gymnastieklokaal, tevens aula, aansluitend aan de eerste verdieping. De ruimte die daaronder ontstond werd eerst gebruikt voor fietsenstalling, en later omgebouwd tot een kantine.

Na verschillende naamsveranderingen heet de school sinds 2002 de GSG Leo Vroman. In 2014 werd een nieuw gebouw aan de Willem de Zwijgersingel in gebruik genomen. In het gebouw aan de Martenssingel is nog de MAVO-afdeling gevestigd, de rest van het gebouw wordt gebruikt door diverse bedrijven. Dit beeldbepalende gebouw voldoet met zijn monumentale voorkomen, ensemble-waarde met de naastgelegen conciërgewoning, authentieke bouwdetails aan binnen- en buitenkant, en zijn lange geschiedenis die de ontwikkeling van het onderwijs weerspiegelt, aan alle criteria om de status van monument te krijgen.

Deel dit monument

Adres

Burgemeester Martenssingel 15, Gouda

Achtergrondinformatie

Type monument:
Openbaar gebouw
Oorspronkelijke functie:
Schoolgebouw
Architect:
J.A.W. Vrijman
Bouwperiode:
1916
Huidige functie:
Schoolgebouw
bekijk alle monumenten in
Gouda