Open Monumentendag 2023

Comité Waadhoeke

 
 

2023 Immaterieel erfgoed in de Waadhoeke

lees minder

Levend Erfgoed

Waar kunt u levend erfgoed beter beleven dan in de oude binnenstad van Franeker en in haar omliggende dorpen in de gemeente de Waadhoeke? Hier leven nog tal van culturele gebruiken, tradities en ambachten die al generaties lang mee gaan en die op hun beurt weer worden doorgegeven aan de jongste generatie.

In de binnenstad van Franeker kunt u tijdens Open Monumentendag genieten van boeiende verhalen. Stadsgidsen vertellen tijdens rondleidingen over bezienswaardigheden en historie van de stad. Er wordt op de trom geslagen met muziek die als een lopend vuurtje door de stad voert. Klokken van de 700-jarige Martinikerk zullen over de stad beieren, er is orgelspel in de kerk en kamermuziek in het Coopmanshûs de Voorstraat. De historie komt nog meer tot leven in de plaatselijke musea en open monumenten.  Men zal u er graag vertellen over de oude Franeker Academie, die in de Botniastins op de Breedeplaats nieuw leven kreeg, maar ook over het kaatsen, de Franeker sport bij uitstek.  Wilt u liever een vaartochtje maken door de Franeker grachten? Dat is ook mogelijk, en u er natuurlijk ook op uit trekken om de Waadhoeke nader te verkennen; als je tegen een frisse zeewind op kunt, dan is het is goed fietsen in Franeker en omstreken. De vergezichten in het open landschap, de oude zee- en polderdijken, de kerkenpaden, de kerktorens en molens; de Waadhoeke heeft ”levend” erfgoed genoeg om van te kunnen en mogen genieten!

Waar kunt u levend erfgoed beter beleven dan in de oude binnenstad van Franeker en in haar omliggende dorpen in de gemeente de Waadhoeke? Hier leven nog tal van culturele gebruiken, tradities en ambachten die al generaties lang mee gaan en die op hun beurt weer worden doorgegeven aan de jongste generatie.

In de binnenstad van Franeker kunt u tijdens Open Monumentendag genieten van boeiende verhalen. Stadsgidsen vertellen tijdens rondleidingen over bezienswaardigheden en historie van de stad. Er wordt op de trom geslagen met muziek die als een lopend vuurtje door de stad voert. Klokken van de 700-jarige Martinikerk zullen over de stad beieren, er is orgelspel in de kerk en kamermuziek in het Coopmanshûs de Voorstraat. De historie komt nog meer tot leven in de plaatselijke musea en open monumenten.  Men zal u er graag vertellen over de oude Franeker Academie, die in de Botniastins op de Breedeplaats nieuw leven kreeg, maar ook over het kaatsen, de Franeker sport bij uitstek.  Wilt u liever een vaartochtje maken door de Franeker grachten? Dat is ook mogelijk, en u er natuurlijk ook op uit trekken om de Waadhoeke nader te verkennen; als je tegen een frisse zeewind op kunt, dan is het is goed fietsen in Franeker en omstreken. De vergezichten in het open landschap, de oude zee- en polderdijken, de kerkenpaden, de kerktorens en molens; de Waadhoeke heeft ”levend” erfgoed genoeg om van te kunnen en mogen genieten!

lees minder
Comité Waadhoeke op de kaart
Dit zeggen onze bezoekers:
wij horen graag wat uw ervaringen zijn!
Wie is Comité Waadhoeke?

De commissie bestaat uit vrijwilligers met gemeentelijke ondersteuning door de voorlichtster van de gemeenteraad.
Samenstelling:
voorzitter:  Hieke Joustra
secretaris:  Rolf Bremmer
Penningmeester: Thiadrik Twerda

Leden: Max Popma, Dineke Bos, Baukje Hylkema, Sietske Poelsma (gemeente Waadhoeke)

Deelnemende plaatsen

Waadhoeke is een gemeente in Friesland/Fryslân. De gemeente ligt in het noordwesten van de provincie bij de Waddenzee. De hoofdplaats van de gemeente is Franeker, één van de Friese elf steden.

De gemeente is op 1 januari 2018 ontstaan uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menaldumadeel (Menameradiel)en uit vier dorpen van de voormalige gemeente Littenseradeel (Littenseradiel). Op 1 januari 2023 telde de gemeente 46.800 inwoners.

De organisatie van de Open Monumentendag Waadhoeke wordt grotendeels georganiseerd vanuit Franeker. Door samenwerking met historische verenigingen en/of plaatselijk belang van de dorpen in de gemeente probeert het comité ook aandacht te besteden aan opengestelde monumenten en toegankelijke activiteiten buiten Franeker die lokaal zijn georganiseerd.