Wat is een monument?


Kasteel De Haar, Utrecht
Kasteel De Haar, Utrecht

In Nederland zijn er vier soorten monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. Rijksmonumenten zijn gebouwen van vijftig jaar of ouder, die moeten worden beschermd om ze voor toekomstige generaties te bewaren. De drie andere typen monumenten vallen niet onder de Monumentenwet, voor hen gelden weer andere eisen en regels. Maar voor allemaal geldt dat ze van belang zijn vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde (dat laatste betekent dat het monument een rol heeft gespeeld in onze geschiedenis).

En er zijn nogal wat monumenten! De rijksoverheid beschermt ruim 62.000 monumenten, waarvan 33.111 woonhuizen, 6.491 boerderijen, 3.686 kerkgebouwen, 1.237 molens, 965 kastelen en landhuizen, 1.440 openbare gebouwen, 804 verdedigingswerken en 1400 archeologische monumenten. Daarnaast zijn ongeveer 40.000 provinciale en gemeentelijke monumenten en ruim 400 beschermde stads- en dorpsgezichten.

We hebben het hier niet alleen over monumentale gebouwen. Zelfs een urinoir kan monumentaal zijn. Op deze pagina’s (link naar Soorten monumenten) kunt u van alles te weten komen over al die verschillende monumenten, uiteenlopend van die sierlijke fontein tot dat stoere fort.

Vraag: Welke monumenten staan er in jouw gemeente?